JANETT, JEG MANGLER DE RETTE JOBERFARINGER.

Brug erfarings- og behovmatricen til at få overblik over hvilke erfaringer du skal skaffe dig HER & NU.

Matricen hjælper dig med at reflektere over hvilke erfaringer du vil satse på at få – og i hvilken rækkefølge. Husk: det skal være SJOVT, og du skal føle du virkelig har LYST til at dygtiggøre dig indenfor områderne. Du gør den største forskel i DET JOB DU ELSKER.